Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

Japonia:

· „Międzyrządowa Polsko-Japońska Współpraca Naukowo-Techniczna”, Hokkaido University – Sapporo

· Aichi Institute of Technology, Department of Applied Chemistry Yakusa – Toyota

· Oita University – Oita

 

Niemcy:

· Institut Halbleiter Physik - Frankfurt/O

· Max-Planck Institut fur  Eisenforschung Gmbh

· Depatment of Physical Chemistry – Dusseldorf

· Instutut Fur Festkorper und Werkstofforschung – Dresden

· Leibniz Insitute for Solid State and Materials Research Dresden

· Fachhochschule – Stralsund

· Otto von Guericke Universitaet Magdeburg - Chair of Physical Chemistry

 

Wielka Brytania:

· University of Surrey, Advanced Technology Institute, Guildford

· MRC Immunochemistry Unit, Dep. of Biochemistry at the University of OxfordInter-University Research

 

Francja:

· Center on Materials Engineering, University of Toulouse