Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

ogólna:

 

· Monitoring i modernizacja funkcjonujących technologii chemicznych

· Monitoring i modernizacja funkcjonujących technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów oraz innych z zakresu inżynierii środowiska

· Badanie i rozwój nowych technologii chemicznych oraz technologii z zakresu inżynierii środowiska

 

Zakład Analizy Technicznej i Podstaw Technologii

· Badania składu fazowego materiałów proszkowych i litych, określenie składu fazowego cienkich warstw, oznaczanie średniej wielkości krystalitów metodą rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej

· Badania przebiegu przemian fazowych i reakcji chemicznych metodą „in situ” w kamerze rentgenowskiej

· Badania składu jakościowego i ilościowego różnorodnych materiałów stałych i ciekłych (np.: nawozy mineralne, katalizatory, ścieki)

· Badania zdolności materiałów proszkowych do granulacji (granulacja nawozów)

· Określenie wielkości powierzchni właściwej i rozkładu wielkości porów

· Ilościowa i jakościowa analiza chromatograficzna węglowodorów, aldehydów i alkoholi lekkich, CO2  i CO

· Badania aktywności katalizatorów w procesie utleniania metanu do oksygenatów

 

Zakład Nanotechnologii

· Nanorurki węglowe modyfikowane heteroatomami

 

Zakład Nowych Materiałów i Katalizy

· Katalizatory do syntezy amoniaku oraz Katalizatory do uwodorniania związków organicznych (wdrożone do produkcji w ZA Tarnów)

· Nowa technologia otrzymywania preredukowanego katalizatora do syntezy amoniaku

· Technologia otrzymywania nowego składnika magnetycznego do tonerów (kserografia, druk laserowy)

· Fizykochemiczna charakterystyka ciał stałych i ich powierzchni (skład chemiczny, skład fazowy, struktura materiałów porowatych)

 

Zakład Technologii Wody i Inżynierii Środowiska

 

· Badanie i rozwój technologii uzdatniania wody do picia

· Badania i rozwój technologii oczyszczania ścieków

· Badania i rozwój technologii gospodarki odpadami

· Badania nowych technologii w inżynierii środowiska