Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!
Publikacje ITChNiIŚ
Rok: 

Publikacje
Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej w języku angielskim oraz inne artykuły drukowane
więcej...

Książki
Książki (rozdziały w książkach) wydanych w Polsce i za granicą
więcej...

Materiały pokonferencyjne
Publikowane materiały z konferencji krajowych i międzynarodowych, pełne teksty oraz streszczenia
więcej...

Patenty
Patenty uzyskane oraz zgłoszenia patentowe
więcej...
Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

Patenty udzielone
Format: autorzy, tytuł patentu, patent nr nr patentu/data zgłoszenia, data udzielenia: DD.MM.YYYY

  1. M. Gryta, K. Karakulski, A.W. Morawski, Sposób oczyszczania i regeneracji emulsji smarujących wyciągarki drutu oraz układ do oczyszczania i regeneracji emulsji smarujących wyciągarki drutu, patent nr PL 209795/20.05.2008, data udzielenia: 19.05.2011.

  2. A. W. Morawski, M. U. Tomaszewska, S. Mozia, Sposób oczyszczania wody i ścieków z przemysłu tekstylnego, szczególnie zawierających barwniki, patent nr PL 374164/05.04.2005, data udzielenia: 24.01.2011.

Zgłoszenia patentowe:
Format: autorzy, tytuł zgłozenia, zgłoszenie patentowe nr nr numer zgłoszenia, data zgłoszenia: DD.MM.YYYY
Uwaga: Datą zgłoszenia jest data rejestracji w UP, a nie data wypisania kwitka (np.41-s-11)

  1. M. Gryta, A. Markowska-Szczupak, W. Tomczak, A.W. Morawski, Sposób fermentacji glicerolu z jednoczesnym usuwaniem produktów ubocznych metodą destylacji membranowej, zgłoszenie patentowe nr: P396715, data zgłoszenia: 21.10.2011.

  2. J. Przepiórski, A. Czyżewski, J. Zatorska, A. W. Morawski, S. Mozia, B. Tryba, Sposób wytwarzania sorbentu ditlenku węgla zawierającego tlenek magnezu, zgłoszenie patentowe nr: 43-s-11, data zgłoszenia: 12.05.2011.

  3. M. Gryta, M. Barancewicz, A. W. Morawski, B. Tryba, S. Mozia, Sposób otrzymywania etanolu metodą fermentacji ciągłej, zgłoszenie patentowe nr: 39-s-11, data zgłoszenia: 20.05.2011.

  4. M. Janus, A. W. Morawski, J. Kapica, J. Przepiórski, S. Mozia, Sposób modyfikacji ditlenku tytanu do sorpcji SO2 z gazów, zgłoszenie patentowe nr: 70-s-11, data zgłoszenia: 27.09.2011.