Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!
Publikacje ITChNiIŚ
Rok: 

Publikacje
Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej w języku angielskim oraz inne artykuły drukowane
więcej...

Książki
Książki (rozdziały w książkach) wydanych w Polsce i za granicą
więcej...

Materiały pokonferencyjne
Publikowane materiały z konferencji krajowych i międzynarodowych, pełne teksty oraz streszczenia
więcej...

Patenty
Patenty uzyskane oraz zgłoszenia patentowe
więcej...
Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86


Konferencje międzynarodowe:
Format: autorzy, tytuł, nazwa konferencji, Miasto, Kraj, Data konferencji: DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY, rodzaj publikacji, strony.


 1. S. Becker, K. Müller, R. Wrobel, H. Weiss, Ceria promoted CO oxidation on Pt(111): Oxygen-spillover and active border concept, DPG conference (Deutsche Physikalische Gesellschaft) in Dresden, Dresden, Germany, 13.03.2011-18.03.2011, Book of abstracts, 19.

 2. R.J. Wróbel, Application of surface science in nano-materials, Computational Nanotechnology (CoNan 2011), Gdańsk, Poland, 31.07.2011-14.08.2011, Book of abstracts.

 3. R.J. Wróbel, R. Pełech, Adsorption processes on nanomaterials, Computational Nanotechnology (CoNan 2011), Gdańsk, Poland, Book of abstracts.

 4. S. Mozia, A.W. Morawski, The performance of a hybrid photocatalysis – MD system for the treatment of tap water contaminated with ibuprofen, 10th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors ICCMR 10, St. Petersburg, Russia, 20.06.2011-24.06.2011, Book of abstracts, 91-92.

 5. S. Mozia, A.W. Morawski, The influence of solution composition on the effectiveness of degradation of ibuprofen sodium salt in a hybrid photocatalysis – membrane distillation system, Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT) in Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland, 4.07.2011-8.07.2011, Abstracts, 65.

 6. S. Mozia, A. Heciak, A. W. Morawski, Formation of C1-C4 hydrocarbons and H2 during photocatalytic decomposition of different organic compounds over Fe/TiO2 photocatalyst, Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT) in Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland, 4.07.2011-8.07.2011, Abstracts, 169.

 7. S. Mozia, A. Heciak, A. W. Morawski, Cu modified TiO2 applied in a photocatalytic generation of C1-C3 hydrocarbons and H2, EUROPACAT X Congress, Glasgow, Scotland, 28.08.2011-02.09.2011, Electronic publication, PT232-1700129.

 8. A. W. Morawski, S. Mozia, D. Darowna, A. Heciak, TiO2 supported on glass fabric for photocatalytic decomposition of acetic acid with simultaneous production of useful hydrocarbons, 2nd European Symposium on Photocatalysis JEP 2011, Bordeaux, France, 29.09.2011-30.09.2011, Proceedings, P.4.29, 151.

 9. B. Tryba, M. Piszcz, A. W. Morawski, Activity of TiO2-WO3 photocatalyst for degradation of organic compounds in water, Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces, Gdańsk, Polska, 04.07.2011 - 08.07.2011, abstracts, 61.

 10. J. Ziebro, B. Skorupińska, G. Kądziołka, B. Michalkiewicz, Synthesizing multi-walled carbon nanotubes over supported nickel catalyst, XX International Materials Research Congress, Cancun, Mexico, 14.08.2011 - 19.08.2011, Abstract.

 11. G. Kądziołka, M. Gleń, A. W. Morawski, B. Michalkiewicz, Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide to C1 Organic Derivatives, IUPAC 7th International Symposium on Novel Materials and Synthesis (NMS-VII) & 21th International, Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers (FCFP-XXI), Shanghai, China, 16.10.2011 - 21.10.2011, Abstract, P1.

 12. J. Ziebro, G. Kądziołka, B. Michalkiewicz, Synthesis of Nanocarbon Materials 'from Methane, IUPAC 7th International Symposium on Novel Materials and Synthesis (NMS-VII) & 21th International, Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers (FCFP-XXI), Shanghai, China, 16.10.2011 - 21.10.2011, Abstract, P8.

 13. B. Michalkiewicz, J. Szklarzewicz, B. Skorupińska, Metal organic structures based on H3BTC, XVIII Zeolite Forum, Male Ciche, Poland, 13.09.2011 - 17.09.2011, Abstract, 83-84.

 14. G. Kądziołka, A. W. Morawski, B. Michalkiewicz, Au/TiO2 as Catalysts of Carbon Dioxide Reduction, FNMA'11 - Functional and Nanonstructured Materials, Szczecin, Polska, 06.09.2011 - 09.09.2011, Abstract, 195.

 15. J. Ziebro, B. Skorupińska, G. Kądziołka, B. Michalkiewicz, Synthesizing of carbon nanomaterials over Ni/ZMS-5 catalyst, FNMA'11 - Functional and Nanonstructured Materials, Szczecin, Polska, 06.09.2011 - 09.09.2011, Abstract, 199.

 16. J. Ziebro, B. Skorupińska, G. Kądziołka, B. Michalkiewicz, Synthesizing multi-walled carbon nanotubes over supported-nickel catalyst, 38th International Conference of SSCHE, Tatransk´e Matliare, Slovakia, 23.05.2011 - 27.05.2011, Abstract, 1527-1534.

 17. J. Grzechulska - Damszel, A. W. Morawski, Removal of low concentrations of tri- and tetrachloroethylene from water using the photocatalytic process, International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces, Gdańsk, Poland, 2011, Abstracts, 134.

Konferencje krajowe:
Format: autorzy, tytuł, nazwa konferencji, Miasto, Kraj, Data konferencji: DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY, rodzaj publikacji, strony.

 1. M. Piszcz. B. Tryba, A. W. Morawski, Zastosowanie fotokatalizatorów TiO2 i WO3-TiO2 do degradacji Błękitu Metylenowego pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego, XLIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków, Polska, 16.03.2011 - 18.03.2011, abstrakt, 81.

 2. G. Kądziołka, A. W. Morawski, B. Michalkiewicz, Fotokatalityczna redukcja ditlenku węgla do związków organicznych, XLIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków, Polska, 16.03.2011 - 18.03.2011, Abstract, 70.

 3. K. Sadowska, B. Michalkiewicz, Biokatalityczna konwersja metanu do metanolu, XLIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków, Polska, 16.03.2011 - 18.03.2011, Abstract, 69.

 4. J. Sreńscek-Nazzal, B. Michalkiewicz, Otrzymywanie porowatych materiałów węglowych do adsorpcyjnego magazynowania metanu, XLIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków, Polska, 16.03.2011 - 18.03.2011, Abstract, 71.

 5. G. Kądziołka, A. W. Morawski, B. Michalkiewicz, Otrzymywanie związków organicznych z ditlenku węgla w procesie fotokatalitycznym, I Sympozjum "Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu", Szczecin, Polska, 09.05.2011 - 10.05.2011, Abstract, 44.

 6. J. Grzechulska - Damszel, Fotokatalityczny rozkład tri- i tetrachloroetylenu w wodzie, I Sympozjum "Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2011), Szczecin, Polska, 2011, Streszczenia, 41.