Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!
Publikacje ITChNiIŚ
Rok: 

Publikacje
Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej w języku angielskim oraz inne artykuły drukowane
więcej...

Książki
Książki (rozdziały w książkach) wydanych w Polsce i za granicą
więcej...

Materiały pokonferencyjne
Publikowane materiały z konferencji krajowych i międzynarodowych, pełne teksty oraz streszczenia
więcej...

Patenty
Patenty uzyskane oraz zgłoszenia patentowe
więcej...
Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

Patenty udzielone
Format: autorzy, tytuł patentu, patent nr nr patentu/data zgłoszenia, data udzielenia: DD.MM.YYYY

  1. W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bieluń, R. Wróbel, Sposób otrzymywania nanomateriałów o określonych rozmiarach krystalitów, patent nr PL 206909/14.07.2003, data udzielenia 21.05.2010.

Zgłoszenia patentowe:
Format: autorzy, tytuł zgłozenia, zgłoszenie patentowe nr nr numer zgłoszenia, data zgłoszenia: DD.MM.YYYY
Uwaga: Datą zgłoszenia jest data rejestracji w UP, a nie data wypisania kwitka (np.41-s-11)


  1. J. Przepiórski, A.W Morawski, Sposób otrzymywania porowatego materiału weglowego zawierającego tlenek magnezu, zgłoszenie patentowe, zgłoszenie patentowe nr: 20-S-10, data zgłoszenia: 15.06.2010.

  2. J. Przepiórski, A.W Morawski, Sposób otrzymywania porowatego materiału węglowego o dużej zawartości mezoporów i mikroporów, zgłoszenie patentowe nr: 2-S-2010, data zgłoszenia: 29.01.2010.