Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!
Publikacje ITChNiIŚ
Rok: 

Publikacje
Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej w języku angielskim oraz inne artykuły drukowane
więcej...

Książki
Książki (rozdziały w książkach) wydanych w Polsce i za granicą
więcej...

Materiały pokonferencyjne
Publikowane materiały z konferencji krajowych i międzynarodowych, pełne teksty oraz streszczenia
więcej...

Patenty
Patenty uzyskane oraz zgłoszenia patentowe
więcej...
Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

Konferencje międzynarodowe:
Format: autorzy, tytuł, nazwa konferencji, Miasto, Kraj, Data konferencji: DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY


 1. R.J. Wróbel, Nanocrystalline Iron - Thermal Stability and Tuning of Crystallite Size Distribution, International Conferences on Advanced Materials, 7th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA'2010, Malta, 16.07.2010 - 20.07.2010.

 2. Z. Lendzion-Bieluń, W Arabczyk, Catalytic ammonia decomposition on cobalt and iron catalyst, International Conferences on Advanced Materials, 7th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA'2010, Malta, 16.07.2010 - 20.07.2010.

 3. N. Guskos, M.R. Dudek, B.V. Padlyak, G. Żołnierkiewicz, Yu.K. Gorelenko, E. Rysiakiewicz-Pasek, I. Pełech, U. Narkiewicz, Magnetic properties and FMR spectra of Ni/C nanoparticles in sodium borosilicate porous, International Conferences on Advanced Materials, 7th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA'2010, Malta, 16.07.2010 - 20.07.2010.

 4. I. Pełech, U. Narkiewicz, Purification of multi-walled carbon nanotubes – influence of hydrogenation and oxidation on removal of metal particles, International Conferences on Advanced Materials, 7th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA'2010, Malta, 16.07.2010 - 20.07.2010.

 5. A. Pietrasz, I. Pełech, U. Narkiewicz, Removal of SO2 from gases on carbon nanotubes, International Conferences on Advanced Materials, 7th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA'2010, Malta, 16.07.2010 - 20.07.2010.

 6. M. Podsiadły, I. Pełech, U. Narkiewicz, Synthesis conditions and role of nickel and iron carbides as intermediate products for formation of carbon materials, International Conferences on Advanced Materials, 7th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials, FNMA'2010, Malta, 16.07.2010 - 20.07.2010.

 7. I. Pełech, Carbon nanomaterials, LLP Erasmus Programme 2010, CoNan Intensitive Programme, Gdańsk, Poland, 01.08.2010 - 15.08.2010.

 8. J. Kaszewski, I. Pełech, P. Nyga, D. Moszyński, E. Borowiak-Paleń, W. Łojkowski, J. Mierczyk, U. Narkiewicz, Sol-gel preparation of nanocrystalline terbium doped zirconium dioxide, EMRS 2010, Warszawa, Poland, 13.09.2010 - 17.09.2010.

 9. I. Pełech, U. Narkiewicz, Comparison of hydrogen and oxygen treatment on the efficiency of carbon nanotubes purification, MPA 2010, Braga, Portugal, 28.07.2010 - 30.07.2010.

 10. M. Saif, H. Hafez, S. Mozia, A. Heciak, A. A. Emara, Preparation and characterization of lanthanide doped titania nanoparticals and its application in photogeneration of useful hydrocarbon and hydrogen, The International Conference on Nano/Molecular Photochemistry and Nanomaterials for Green Energy Development, Cairo, Egipt, 15.02.2010 - 17.02.2010.

 11. S. Mozia, A. Heciak, A.W. Morawski, Preparation of Fe-modified photocatalysts and their application for generation of useful hydrocarbons during photocatalytic decomposition of acetic acid, SP3 Third International Conference on Semiconductor Photochemistry, Glasgow, United Kingdom, 12.04.2010 - 14.04.2010.

 12. S. Mozia, A. Heciak, A. W. Morawski, Photocatalytic acetic acid decomposition leading to the production of hydrocarbons and hydrogen on Fe-modified TiO2, SPEA 6, European Meeting on Solar Chemistry nad Photocatalysis: Environmental Applications, Prague, Czech Republic, 13.06.2010 - 16.06.2010.

 13. S. Mozia, A. Heciak, A. W. Morawski, Formation of useful hydrocarbons and hydrogen during photocatalytic decomposition of acetic acid over different TiO2 photocatalysts, Women Chemists and Innovation, Budapest, Hungary, 20.10.2010 - 22.10.2010.

 14. J. Grzechulska - Damszel, Application of titania coating as photoactive refill in the reactor for purification of water contaminated with organics, Workshop on Photocatalysis and its Application in Removal of Contaminants, Kraków, Poland, 2010, Abstracts, 27.


Konferencje krajowe:
Format: autorzy, tytuł, nazwa konferencji, Miasto, Kraj, Data konferencji: DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY

 1. R.J. Wróbel, Badanie właściwości katalitycznych układów pallad-tlenek ceru w reakcji utleniania tlenku węgla, VII Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, Międzyzdroje, Polska, 15.06.2010 - 18.06.2010.

 2. E. Tomaszewicz, Z. Lendzion-Bieluń, D. Moszyński, Zastosowanie metod ICP-AES oraz XPS w badaniach nowych luminoforów, Nauka i przemysł-metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją Prof. Dr hab. Zbigniewa Hubickiego, UMCS w Lublinie, Lublin, Polska, 2010.

 3. I. Pełech, Otrzymywanie nanowęgli metodą CVD, VII Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, Międzyzdroje, Polska, 15.06.2010 - 18.06.2010.

 4. R. Wróbel, U. Narkiewicz, Modelowe systemy katalityczne w reakcji utleniania tlenku węgla, XLII Polish Annual Conference on Catalysis, Nowe procesy katalityczne, Kraków, Polska, 15.03.2010 - 17.03.2010.

 5. R. Wróbel,, Application of surface science techniques for studies of nano-materials, LLP Erasmus Programme IP 2010, CoNan Intensitive Programme, Gdańsk, Polska, 01.08.2010 - 15.08.2010.

 6. Z. Lendzion-Bieluń, Izabella Jasińska, Urszula Narkiewicz, Selektywne utlenianie H2 na katalizatorze CuO/CeO2 dotowanym tlenkiem żelaza, XLII Ogólnopolskie Kolokwium katalityczne, Nowe Procesy katalityczne, Kraków, Polska, 15.03.2010 - 17.03.2010.

 7. I. Jasińska, Z. Lendzion-Bieluń, W. Arabczyk, Dyfuzja międzyziarnowa w katalizatorze żelazowym do syntezy amoniaku, XLII Ogólnopolskie Kolokwium katalityczne, Nowe Procesy katalityczne, Kraków, Polska, 15.03.2010 - 17.03.2010.

 8. I. Pełech, U. Narkiewicz, K.J. Kurzydłowski, W. Zieliński, Oczyszczanie wielościennych nanorurek węglowych otrzymywanych metodą CVD, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii Nano 2010, Poznań, Polska, 28.06.2010 - 02.07.2010.

 9. A. Pietrasz, U. Narkiewicz, I. Pełech, Zastosowanie nanorurek węglowych do usuwania SO2 z gazów, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii Nano 2010, Poznań, Polska, 28.06.2010 - 02.07.2010.

 10. I. Pełech, U. Narkiewicz, Wpływ utleniania oraz uwodornienia na stopień usunięcia cząstek metalu z nanorurek węglowych, PoWieFoNa’2010, Drugie Warsztaty Nanotechnologiczne, Zielona Góra, Polska, 27.06.2010 - 29.06.2010.

 11. J. Kaszewski, I. Pełech, P. Nyga, D. Moszyński, E. Borowiak-Paleń, W. Łojkowski, U. Narkiewicz, Nanokrystaliczny ditlenek cyrkonu domieszkowany terbem otrzymany metodą sol-gel, PoWieFoNa’2010, Drugie Warsztaty Nanotechnologiczne, Zielona Góra, Polska, 27.06.2010 - 29.06.2010.

 12. M. Piszcz, B. Tryba, A. W. Morawski, Zastosowanie fotokatalizatorów WO3-TiO2 do degradacji barwników z wody pod wpływem naświetlania promieniami z zakresu widzialnego, XLII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Nowe procesy katalityczne, Kraków, Polska, 15.03.2010-17.03.2010.

 13. M. Piszcz, B. Tryba, A. W. Morawski, Photoactivity of WO3-TiO2 composits under UV and visible light irradiation, 6th European meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Enviromental Applications (SPEA6), Prague, Czech Republic, 13.06.2010-16.06.2010.

 14. J. Grzechulska - Damszel, Zastosowanie fotoaktywnej powłoki tytanowej w postaci wymiennego wkładu w fotoreaktorze do oczyszczania wody z zanieczyszczeń organicznych, 42 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków, Polska, 2010, Abstracts, 149.

 15. J. Grzechulska - Damszel, M. Tomaszewska, Preparatyka fotoaktywnej powłoki tytanowej i jej zastosowanie w postaci fotowymiennego wkładu w fotoreaktorze do oczyszczania wody z zanieczyszczeń organicznych, VIII Konferencją "Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle Chemicznym i Rolnictwie, Międzyzdroje, Poland, 2010, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwer, 221-224.