Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!
Publikacje ITChNiIŚ
Rok: 

Publikacje
Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej w języku angielskim oraz inne artykuły drukowane
więcej...

Książki
Książki (rozdziały w książkach) wydanych w Polsce i za granicą
więcej...

Materiały pokonferencyjne
Publikowane materiały z konferencji krajowych i międzynarodowych, pełne teksty oraz streszczenia
więcej...

Patenty
Patenty uzyskane oraz zgłoszenia patentowe
więcej...
Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

  1. J. Przepiórski, S. Mozia, A.W. Morawski, Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, cz. 1, red. J. Nawrocki rozdział: Metody sorpcyjne w uzdatnianiu wody. Wydawnictwo Naukowe UAM/Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010.

  2. S. Mozia, J. Przepiórski, A.W. Morawski, Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, cz. 2, red. J. Nawrocki rozdział: Procesy membranowe w uzdatnianiu wody. Wydawnictwo Naukowe UAM/Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010.