Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!
Publikacje ITChNiIŚ
Rok: 

Publikacje
Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej w języku angielskim oraz inne artykuły drukowane
więcej...

Książki
Książki (rozdziały w książkach) wydanych w Polsce i za granicą
więcej...

Materiały pokonferencyjne
Publikowane materiały z konferencji krajowych i międzynarodowych, pełne teksty oraz streszczenia
więcej...

Patenty
Patenty uzyskane oraz zgłoszenia patentowe
więcej...
Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86
 1. H. Döscher, G. Lilienkamp, P. Iskra, W. Daum, G. Helsch, S. Becker, R. J. Wrobel, H. Weiss, Y. Suc, High-quality ZrO2/Si(001) thin films by a sol-gel process: Preparation and characterization, Journal of Applied Physics 107 (2010) 094103-1 - 094103-7.

 2. R. J. Wrobel. S. Becker, Carbon and sulphur on Pd(111) and Pt(111): Experimental problems during cleaning of the substrates and impact of sulphur on the redox properties of CeOx in the CeOx/Pd(111) system, Vacuum 84 (2010) 1258-1265.

 3. R. J. Wróbel, Enhancement of XPS surface sensitivity in nanocrystalline material, Polish Journal of Chemical Technology 12(4) (2010) 62-63.

 4. U. Narkiewicz, I. Pelech, M. Podsiadly, M. Ceglowski, G. Schroeder, J. Kurczewska, Preparation and characterization of magnetic carbon nanomaterials bearing APTS-silica on their surface, Journal of Materials Science 45 (2010) 1100-1106.

 5. U. Narkiewicz, M. Podsiadly, R. Jedrzejewski, I. Pelech, Catalytic decomposition of hydrocarbons on cobalt, nickel and iron catalysts to obtain carbon nanomaterials, Applied Caralysis A: General 384 (2010) 27-35.

 6. I. Pelech, Preparation of carbon nanotubes using CVD method, Polish Journal of Chemical Technology 12(3) (2010) 45-49.

 7. N. Guskos, J. Typek, B.V. Padlyak, Yu K. Gorelenko, I. Pelech, U. Narkiewicz, E. Piesowicz, A. Gusko, In situ synthesis, morphology and magnetic properties of poly(ether–ester) multiblock copolymer/carbon-covered nickel nanosystems, Journal of Non-Crystalline Solids 356 (2010) 1893-1901.

 8. X. Chen, P. Lukaszczuk, C. Tripisciano, M.H. Rümmeli, J. Srenscek-Nazzal, I. Pelech, R.J. Kalenczuk,, Enhancement of the structure stability of MOF-5 confined to multiwalled carbon nanotubes, Physica Status Solidi B 11-12 (2010) 2664-2668.

 9. U. Narkiewicz, M. Podsiadły, Synthesis of carbon encapsulated nickel nanoparticles, Applied Surface Science 256 (2010) 5249-5253.

 10. N. Guskos, G. Zołnierkiewicz, J. Typek, J. Błyszko, W. Kiernożycki, U. Narkiewicz, Ferromagnetic resonance and compressive strength study of cement mortars containing carbon encapsulated nickel and iron nanoparticles, Review Advanced Material Science 23 (2010) 113-117.

 11. J. Kurczewska, G. Schroeder, U. Narkiewicz, Copper removal by carbon nanomaterials bearing cyclam-functionalized silica, Central European Journal of Chemistry 8(2) (2010) 341-346.

 12. J. Kurczewska, G. Schroeder, U. Narkiewicz, Adsorption of metal ions on magnetic carbon nanomaterials bearing chitosan-functionalized silica, International Journal of Material Research 101(12) (2010) 1543-1547.

 13. Z. Lendzion-Bieluń, M. M. Bettahar, S. Monteverdi, D. Moszyński & U. Narkiewicz, Effect of Cobalt on the Activity of CuO/CeO2 Catalyst for the Selective Oxidation of CO, Catalysis Letters 134 (2010) 196-203.

 14. Z. Lendzion-Bielun, M. M. Bettahar, S. Monteverdi, Fe-promoted CuO/CeO2 catalyst. Structural characterization and CO oxidation ativity, Catalysis Communication 11 (2010) 1137-1142.

 15. R. Jędrzejewski, E. Ekiert, Z. Lendzion-Bieluń, W. Arabczyk, Badanie właściwości katalizatora żelazowego pobranego z różnych części wlewka. ( Study of properties of iron catalyst taken from different part of ingot), Przemysł chemiczny 89(4) (2010) 410-412.

 16. I. Jasińska, Z. Lendzion-Bieluń, W. Arabczyk, Wpływ dyfuzji międzyziarnowej na aktywność katalizatorów żelazowym do syntezy amoniaku, (Effect of the intergranular diffusion on the activity of ammonia synthesis catalysts), Przemysł Chemiczny 89(4) (2010) 406-409.

 17. S. Mozia, A. Heciak, A. W. Morawski, Preparation of Fe-modified photocatalysts and their application for generation of useful hydrocarbons during photocatalytic decomposition of acetic acid, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 216 (2010) 275-282.

 18. B. Scheibe, E. Borowiak-Palen, R.J. Kalenczuk, Oxidation and reduction of multiwalled carbon nanotubes preparation and characterisation, Materials Characterization 61 (2010) 185-191.

 19. S. Mozia, E. Borowiak-Paleń, J. Przepiórski, B. Grzmil, T. Tsumura, M. Toyoda, J. Grzechulska-Damsze, Physico-chemical properties and possible photocatalytic applications of titanate nanotubes synthesized via hydrothermal method, Journal of Physics and Chemistry of Solids 71 (2010) 263-272.

 20. B. Scheibe, E. Borowiak-Palen, R.J. Kalenczuk, Enhancement of thermal stability of multiwalled carbon nanotubes via different silanization routes, Journal of Alloys and Compounds 500 (2010) 117-124.

 21. A. Taylor, Y. Krupskaya, S. Costa, S. Oswald, K. Kraemer, S. Fuessel, R. Klingeler, B. Buechner, E., Functionalization of carbon encapsulated iron nanoparticles, Journal of Nanoparticle Research 12 (2010) 513-519.

 22. A. Bachmatiuk, F. Schäffel, D. Plachá, G. S. Martynková, N. Ioannides, T.Gemming, T. Pichler, R. J. , Tuning Carbon Nanotubes Through Poor Metal Addition to Iron Catalysts in CVD, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures 18 (2010) 37-44.

 23. E. Borowiak-Palen, A. Steplewska, A. Bachmatiuk, M.H. Rümmeli and R.K. Kalenczuk, Carbon Nanotubes Grown with Non-Ferromagnetic Catalysts in Alcohol CVD, Materials Science Forum 636-637 (2010) 703-708.

 24. A. Steplewska, E. Borowiak-Palen, R. J. Kalenczuk, Effect of time on the metal–support (Fe–MgO) interaction in CVD synthesis of single-walled carbon nanotubes, Chemical Papers 64 (2010) 255-260.

 25. A. Tripiscianoa, S. Costa, R.J. Kalenczuk, and E. Borowiak-Palen, Cisplatin filled multiwalled carbon nanotubes – a novel molecular hybrid of anticancer drug container, European Physical Journal B 75 (2010) 141-146.

 26. S. Costa and E. Borowiak-Palen, Comparative study on homogeneity, filling ratio and purity of iron filled multiwalled carbon nanostructures, European Physical Journal B 75 (2010) 157-161.

 27. J. Ziebro, I. Łukasiewicz, E. Borowiak-Palen, B. Michalkiewicz, Low temperature growth of carbon nanotubes from methane catalytic decomposition over nickel supported on a zeolite, Nanotechnology 21 (2010) 145308-145308.

 28. P. Łukaszczuk, E. Borowiak-Palen, M.H. Rummeli, R.J. Kalenczuk, On the efficiency of bile salt for stable suspension and isolation of single-walled carbon nanotubes, Applied Physics A 100 (2010) 505-510.

 29. X. Chen, P. Lukaszczuk, C. Tripisciano, M. H. Rümmeli, J. Srenscek-Nazzal, I. Pelech, R. J. Kalenczu, Enhancement of the structure stability of MOF-5 confined to multiwalled carbon nanotubes, Physica Status Solidi B 247 (2010) 2664-2668.

 30. A. Tripisciano, M. H. Rummeli, X. Chen, E. Borowiak-Palen, Multi-wall carbon nanotubes – a vehicle for targeted Irinotecan drug delivery, Physica Status Solidi B 247 (2010) 2673-2677.

 31. A. Jędrzejewska, K. Wnuk, R. J. Kaleńczuk, E. Borowiak-Paleń, Synthesis of carbon nanotubes via chemical vapor deposition by using rare earth metals as catalysts, Polish Journal of Chemical Technology 12 (2010) 29-32.

 32. B. Zielińka, R.J. Kalenczuk, Comparison of NaNbO3 AND NaTaO3 as the photocatalysts in the reaction of hydrogen generation, Polish Journal of Chemical Technology 12 (2010) 33-35.

 33. J. Grzechulska - Damszel, Preparation and characterization of titania coating used as a photoactive refill in the process of water purification, Environment Protection Engineering 2 (2010) 63-74.

 34. J. Grzechulska - Damszel, Application of titania coating as photoactive refill in the reactor for purification of water contaminated with organics, Physicochemical Problems of Mineral Processing 45 (2010) 39-48.

 35. M. Gryta, Application of membrane distillation process for tap water purification, Membrane Water Treatment 1 (2010) 1-12.

 36. M. Gryta, M. Barancewicz, Influence of morphology of PVDF capillary membranes on the performance of direct contact membrane distillation, Journal of Membrane Science 358 (2010) 158-167.

 37. M. Gryta, Desalination of thermally softened water by membrane distillation process, Desalination 257 (2010) 30-35.

 38. K. Ulfig, G. Płaza, A. Markowska-Szczupak, K. Janda, S. Kirkowska, Further Studies of keratinolytic and kon-keratinolytic fungiin sewage sludge, Polish Journal of Environmental Studies 19 (2010) 629-636.

 39. B. Tryba, M. Piszcz, A. W. Morawski, Photocatalytic and self-cleaning properties of Ag-doped TiO2, The Open Materials Science Journal 4 (2010) 5-8.

 40. B. Tryba, M. Piszcz, A. Pattek-Janczyk and A. W. Morawski, Decomposition of Acid Red on rutile type TiO2 modified with FeC2O4, Journal of Photocatalysis Science 1(1) (2010) 11-17.

 41. J. Grzechulska - Damszel, Preparation and characterization of titania coating used as a photoactive refill in the process of water purification, Environment Protection Engineering 2 (2010) 63 - 74.

 42. J. Grzechulska - Damszel, Application of titania coating as photoactive refill in the reactor for purification of water contaminated with organics, Physicochemical Problems of Mineral Processing 45 (2010) 39 - 48.