Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!
Publikacje ITChNiIŚ
Rok: 

Publikacje
Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej w języku angielskim oraz inne artykuły drukowane
więcej...

Książki
Książki (rozdziały w książkach) wydanych w Polsce i za granicą
więcej...

Materiały pokonferencyjne
Publikowane materiały z konferencji krajowych i międzynarodowych, pełne teksty oraz streszczenia
więcej...

Patenty
Patenty uzyskane oraz zgłoszenia patentowe
więcej...
Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

Konferencje międzynarodowe:
Format: autorzy, tytuł, nazwa konferencji, Miasto, Kraj, Data konferencji: DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY


 1. I. Pełech, U. Narkiewicz, The kinetics of the carbon deposit formation in the process of decomposition of ethylene on nanocrystalline iron, Carbon’09 International Conference, Biarritz, France, 2009.

 2. I. Pełech, Carbon nanotubes: characterization, synthesis, purification and application, LLP Erasmus Programme 2009, CoNan Intensitive Programme, Gdańsk, Poland, 02.08.2009 - 14.08.2009.

 3. I. Pełech, Removal of amorphous carbon and metal particles from MWNTs using hydrogen and acid treatment, Join Conferences on Advanced Materials, 6th Workshop on functional and nanostructured materiale, 10th Conference on intermolecular and magnetic interaction in matter, Sulmona-L’Aquila, Italy, 27.09.2009 - 30.09.2009.

 4. U. Narkiewic, I. Pełech, J. Kurczewska, M. Cegłowski, G. Schroeder, Magnetic nanocarbon, International Conference on Nanomaterials and Nanosystems, Nanosystems 2009, Istambul, Turkey, 10.08.2009 - 13.08.2009.

 5. A. Heciak, S. Mozia, A. W. Morawski, Generation of useful hydrocarbons and hydrogen during photocatalytic decomposition of acetic acid on Fe-modified photocatalysts, Journees Euoropeennes de la Photocatalyst (European Symposium on Photocatalysis), , France, 21.09.2009 - 22.09.2009.

 6. B. Tryba, M. Piszcz, A. W. Morawski, Photocatalytic activity of TiO2-WO3 composites, Powering a Greener Future: Nanomaterials and Solar Energy Conversion (Solar'09), Luxor, Egipt, 09.01.2009-15.01.2009, abstract.

 7. B. Tryba, E. Kusiak, M. Piszcz, P. Brożek, A. Pattek-Janczyk, A. W. Morawski, Decomposition of organic compounds on TiO2 modified with ferrous oxalate via photocatalysis and photo-Fenton, 6th World Congress on Oxidation Catalysis, Lille, France, 05.07.2009-10.07.2009, abstract.

 8. M. Piszcz, B. Tryba, A.W. Morawski, Photodecomposition of dyes on WO3-TiO2 photocatalysts under Vis irradiation, EuropaCat IX, Catalysis for a sustainable world, Salamanca, Spain, 30.08.2009 - 04.09.2009, abstract.

 9. J. Grzechulska - Damszel, M. Tomaszewska, Removal of organic pollutants from water using a novel reactor with photoactive refill, The International Conference and Workshop on Powering a Greener Future: Nanomaterials and Solar Energy Conversion, Luxor, Egypt, 2009, Book of abstracts, 48.

 10. J. Grzechulska - Damszel, M. Tomaszewska, Application of Reactor with the Photoactive Refill for Decomposition of Organic Pollutants in Water, International Symposium on Environmental Science and Technology, Shanghai, China, 2009, Proceedings, 1176-1179.

 11. S. Mozia, J. Grzechulska - Damszel, Immobilized photocatalytic reactor - membrane distillation system for removal of azo dyes from water, 9th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, Lyon, France, 2009, Book of Abstracts, 189-190.

 12. J. Grzechulska - Damszel, S. Mozia, A.W. Morawski, Integration of photocatalysis with membrane processes for purification of water contaminated with organic dyes, 9th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, Lyon, France, 2009, Book of Abstracts, 191-192.

 13. B. Tryba, S. Mozia, J. Grzechulska-Damszel, A. W. Morawski, Application of photocatalytic reactors with immobilized TiO2 in water purification, Photocatalytic Products and Technologies Conference PPTC'09, Guimaraes, Portugal, 2009, Book of Abstracts, 69-70.


Konferencje krajowe:
Format: autorzy, tytuł, nazwa konferencji, Miasto, Kraj, Data konferencji: DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY

 1. I. Pełech, U. Narkiewicz, Oczyszczanie wielościennych nanorurek węglowych, VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, Polska, 2009.

 2. I. Pełech, Kinetyka rozkładu etylenu na nanokrystalicznym żelazie, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Warszawa, Polska, 2009.

 3. I. Pełech, Metody oczyszczania nanorurek od zanieczyszczeń węglowych i cząstek katalizatora, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Warszawa, Polska, 2009.

 4. B. Tryba, M. Piszcz, P. Brożek, A. W. Morawski, Rozkład zanieczyszczeń organicznych w procesie fotokatalizy i foto-Fentona, VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, Poland, 21.06.2009 - 25.06.2009, Chemik 6 (2009), suplement, abstrakt, 319-320.

 5. J. Grzechulska - Damszel, Zastosowanie fotoaktywnej powłoki na nośniku w postaci tkaniny szklanej w procesie fotokatalitycznego usuwania fenolu z wody, 41 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków, Polska, 2009, Abstracts, 125.