Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!
Publikacje ITChNiIŚ
Rok: 

Publikacje
Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej w języku angielskim oraz inne artykuły drukowane
więcej...

Książki
Książki (rozdziały w książkach) wydanych w Polsce i za granicą
więcej...

Materiały pokonferencyjne
Publikowane materiały z konferencji krajowych i międzynarodowych, pełne teksty oraz streszczenia
więcej...

Patenty
Patenty uzyskane oraz zgłoszenia patentowe
więcej...
Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86
 1. I. Pełech, U. Narkiewicz, Studies of hydrogen interaction with carbon deposit containing carbon nanotubes, Journal of Non-Crystalline Solids 35 (2009) 1370-1375.

 2. I. Pełech, U. Narkiewicz, The kinetics of ethylene decomposition on iron catalyst, Acta Physica Polonica 116 (2009) 146-149.

 3. C. Tripisciano, K. Kraemer, A. Taylor, E. Borowiak-Palen, Singlewall Carbon nanotubes based anticancer drug delivery system, Chemical Physics Letter 478 (2009) 200-205.

 4. A. Bachmatiuk, M. Bystrzejewski, F. Schäffel, P. Ayala, U. Wolff, C. Mickel, T. Gemming, T.Pichler, , Carbon nanotubes synthesis via ceramic catalysts, Physica Status Solidi (b) 246 (2009) 2486-2489.

 5. J. Ziebro, I. Łukasiewicz, B. Grzmil, E. Borowiak-Palen, B. Michalkiewicz, Synthesis of nickel nanocapsules and carbon nanotubes via methane CVD, Journal of Alloys and Compounds 485 (2009) 695-700.

 6. S. Costa, E. Borowiak-Palen, Diameter sensitive effect in singlewalled carbon nanotubes upon acid treatment, Journal of Alloys and Compounds 486 (2009) 386-390.

 7. E. Borowiak-Palen, A. Steplewska , M. H. Rümmeli, On the use of Cu catalysts for tailoring carbon nanostructures in alcohol-CVD, Physica Status Solidi (b) 246 (2009) 2448-2452.

 8. P. Lukaszczuk, E. Borowiak-Palen, M.H. Rümmeli, R.J. Kalenczuk, Single walled carbon nanotubes modified by PFO. An optical absorption and Raman spectroscopic investigation, Physica Status Solidi (b) 246 (2009) 2699-2703.

 9. M.H. Rümmeli, F. Schäffel, A. Bachmatiuk, G. Trotter, D. Adebimpe, G. Simha Martynková, D. Plachá, B, Oxide catalysts for carbon nanotubes and few layer graphene formation, Physica Status Solidi (b) 246 (2009) 2530-2533.

 10. A. Stęplewska, E. Borowiak-Palen, Resonance Raman study on carbon nanotubes formation, Acta Physica Polonica A 116 (2009) 93-95.

 11. S. Costa, E. Borowiak-Palen, Raman study on doped Multiwalled Carbon, Nanotubes, Acta Physica Polonica A 116 (2009) 32-35.

 12. M. Bystrzejewski, A. Bachmatiuk, J. Thomas, P. Ayala, H-W. Hübers, T. Gemming, E. Borowiak-Palen, T., Boron DopedCarbon Nanotubes via Ceramic Catalysts, Physica Status Solidi – Rapid Research Letter 3 (2009) 193-195.

 13. E. Borowiak-Palen, M.H. Rümmeli, Activated Cu catalysts for alcohol CVD synthesized nonmagnetic bamboo-like carbon nanotubes and branched bamboo-like carbon nanotubes, Superlattices and Microstructures 46 (2009) 374-378.

 14. M.H. Rümmeli, D.B. Adebimpe, E. Borowiak-Palen, T. Gemming, P. Ayala, N. Ioannides, T. Pichler, A. H, Hydrogen activated axial interconversion in SiC nanowires, Journal of Solid State Chemistry 182 (2009) 602-607.

 15. S. Costa, B. Scheibe, M.H. Ruemmeli, E. Borowiak-Palen, Raman spectroscopy study on concentrated acid treated carbon nanotubes, Physica Status Solidi (b) 246 (2009) 2717-2720.

 16. B. Zielińka, R.J. Kalenczuk, Preparation and characterization of alkali tantalates as photocatalysts in hydrogen generation, Polish Journal of Environmental Studies 18(1b) (2009) 274-277.

 17. J. Grzechulska - Damszel, A.W. Morawski, Water purification using a novel reactor with photoactive refill, Catalysis Letters, 127 (2009) 222-225.

 18. J. Grzechulska - Damszel, M. Tomaszewska, A. W. Morawski, Integration of photocatalysis with membrane processes for purification of water contaminated with organic dyes, Desalination, 241 (2009) 118-126.

 19. J. Grzechulska - Damszel, A.W. Morawski, Removal of organic dyes in hybrid photocatalysis/nanofiltration system, Asia - Pacific Journal of Chemical Engineering, 4 (2009) 239-245.

 20. J. Grzechulska - Damszel, Removal of organic impurities from water using a reactor with photoactive refill, International Journal of Photoenergy, Volume 2009, 6 pages.

 21. J. Grzechulska - Damszel, M. Tomaszewska, Application of Reactor with the Photoactive Refill for Decomposition of Organic Pollutants in Water, Progress in Environmental Science and Technology, 2 (2009) 1176 - 1179.

 22. M. Gryta, Scaling diminution by heterogeneous crystallization in a filtration element integrated with membrane distillation module, Polish Journal of Chemical Technology, 11 (2009) 60-65.

 23. M.Gryta, K.Karakulski, A.W.Morawski, Membrane processes used for separation of effluents from wire productions, Chemical Papers, 63 (2009) 205-211.

 24. K. Karakulski, M. Gryta, A.W. Morawski, Membrane processes used for separation of effluents from wire production, Chemical Papers 63 (2009) 205-211.

 25. M. Gryta, J. Grzechulska - Damszel, A. Markowska, K. Karakulski, The influence of polypropylene degradation on the membrane wettability during membrane distillation, Journal of Membrane Science, 326 (2009) 493-502.

 26. A. Markowska, B. Michalkiewicz, Biosynthesis of methanol from methane by Methylosinus trichosporium OB3b, Chemical Papers, 63 (2009) 105-110.

 27. K. Janda-Ulfig, K. Ulfig, A. Markowska-Szczupak, Extracellular enzyme profiles of xerophilic fungi isolated from dried medicinal plants, Polish Journal of Environmental Studies, 18 (2009) 391-397.

 28. K. Janda-Ulfig, K. Ulfig, A. Markowska-Szczupak, Further studies of extracellular enzyme profiles of xerophilic fungi isolates from dried medicinal plants, Polish Journal of Environmental Studies, 18 (2009) 627-633.

 29. M.Tomaszewska, A. Mientka, Separation of HCl from HCl-H2SO4 solutions by membrane distillation, Desalination, 240 (2009) 244-250.

 30. B. Tryba, M. Piszcz, B. Grzmil, A. Pattek-Janczyk, A. W. Morawski, Photodecomposition of dyes on Fe-C-TiO2 photocatalysts under UV radiation supported by photo-Fenton process, Journal of Hazardous Materials 162 (2009) 111-119.

 31. M. Janus, B. Tryba, E. Kusiak, T. Tsumura, M. Toyoda, M. Inagaki, A. W. Morawski, TiO2 nanoparticles with high photocatalytic activity under visible light, Catalysis Letters 128 (2009) 36-39.

 32. M. Piszcz, B. Tryba, B. Grzmil, A. W. Morawski, Photocatalytic removal of phenol under UV irradiation on WOx -TiO2 prepared by sol-gel method, Catalysis Letters 128 (2009) 190-196.

 33. A. W. Morawski, M. Janus, B. Tryba, M. Toyoda, T. Tsumura, M. Inagaki, Carbon modified TiO2 photocatalysts for water purification, Polish Journal of Chemical Technology 2009 (2009) ID297319.

 34. J. Grzechulska - Damszel, A. W. Morawski, Water purification using a novel reactor with photoactive refill, Catalysis Letters 127 (2009) 222 - 225.

 35. J. Grzechulska - Damszel, M. Tomaszewska, A. W. Morawski, Integration of photocatalysis with membrane processes for purification of water contaminated with organic dyes, Desalination 241 (2009) 118 - 126.

 36. M. Gryta, J. Grzechulska - Damszel, A. Markowska, K. Karakulski, The influence of polypropylene degradation on the membrane wettability during membrane distillation, Journal of Membrane Science 326 (2009) 493 - 502.

 37. J. Grzechulska - Damszel, A. W. Morawski, Removal of organic dyes in hybrid photocatalysis/nanofiltration system, Asia - Pacyfic Journal of Chemical Engineering 4 (2009) 239-245.

 38. J. Grzechulska - Damszel, Removal of organic impurities from water using a reactor with photoactive refill, International Journal of Photoenergy Volume 2009 (2009) 6 pages.