Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!
Publikacje ITChNiIŚ
Rok: 

Publikacje
Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej w języku angielskim oraz inne artykuły drukowane
więcej...

Książki
Książki (rozdziały w książkach) wydanych w Polsce i za granicą
więcej...

Materiały pokonferencyjne
Publikowane materiały z konferencji krajowych i międzynarodowych, pełne teksty oraz streszczenia
więcej...

Patenty
Patenty uzyskane oraz zgłoszenia patentowe
więcej...
Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

Patenty udzielone
Format: autorzy, tytuł patentu, patent nr nr patentu, data udzielenia

  1. B. Grzmil, B. Kic, K. Kałucki, C. Czerniawska, Sposób otrzymywania siarczanu potasu, patent nr RP 198954, rok udzielenia: 2008.

  2. M. Gryta, A.W. Morawski, Układ do destylacji wody i sposób destylacji wody, patent nr PL 199398, rok udzielenia: 2008.

  3. M. Gryta, A.W. Morawski, Sposób oczyszczania ścieków po regeneracji wymieniaczy jonowych zastosowanych do zmiękczania i demineralizacji wody, patent nr PL 198262, rok udzielenia: 2008.

  4. M. Gryta, A.W. Morawski, Sposób oczyszczania ścieków po regeneracji kationowych i anionowych wymieniaczy jonowych, patent nr PL 198502, rok udzielenia: 2008.

  5. M. Gryta, A.W. Morawski, Sposób oczyszczania ścieków po regeneracji anionowych wymieniaczy jonowych, patent nr PL 198501, rok udzielenia: 2008.

Zgłoszenia patentowe:
Format: autorzy, tytuł zgłozenia, zgłoszenie patentowe nr nr numer zgłoszenia, data zgłoszenia: DD.MM.YYYY
Uwaga: Datą zgłoszenia jest data rejestracji w UP, a nie data wypisania kwitka (np.41-s-11)

  1. W. Arabczyk, E. Ekiert, Sposób otrzymywania gazu wzbogacanego w wodór, zgłoszenie patentowe nr: P386622, data zgłoszenia: 27.11.2008.

  2. W. Arabczyk, E. Ekiert, Sposób wytwarzania stopowego katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku o regularnych kształtach, zgłoszenie patentowe nr: P386623, data zgłoszenia: 27.11.2008.

  3. W. Arabczyk, U. Narkiewicz, I. Pełech, M. Podsiadły, E. Ekiert, R. Pelka, Sposób wytwarzania nanokrystalicznych metali przejściowych i ich związków, zgłoszenie patentowe nr: P384834, data zgłoszenia: 01.04.2008.

  4. W. Arabczyk, U. Narkiewicz, I. Pełech, Sposób wytwarzania nanorurek węglowych, zgłoszenie patentowe nr: P384781, data zgłoszenia: 26.03.2008.

  5. W. Arabczyk, U. Narkiewicz, I. Pełech, Sposób wytwarzania kompozytów polimerowych z dodatkiem nanonapełniaczy na bazie żelaza i węgla, zgłoszenie patentowe nr: P385202, data zgłoszenia: 16.05.2008.