Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!
Publikacje ITChNiIŚ
Rok: 

Publikacje
Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej w języku angielskim oraz inne artykuły drukowane
więcej...

Książki
Książki (rozdziały w książkach) wydanych w Polsce i za granicą
więcej...

Materiały pokonferencyjne
Publikowane materiały z konferencji krajowych i międzynarodowych, pełne teksty oraz streszczenia
więcej...

Patenty
Patenty uzyskane oraz zgłoszenia patentowe
więcej...
Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86
  1. Beata Michalkiewicz, Kwas siarkowy - nowa rzeczywistość, rozdział: Konwersja metanu do metanolu poprzez estryfikację kwasem siarkowym, 157 - 176, Wydawnictwo Instytutu Ochrony Roślin w Pozaniu, Poznań 2008, ISBN-83-89867-40-0.

  2. Urszula Narkiewicz, Wojciech Konicki, Romuald Woźniak, Anna Pietrasz, Walerian Arabczyk, Kwas siarkowy - nowa rzeczywistość, rozdział: Badanie kinetyki procesu adsorpcji SO2 na węglu aktywny, 221 - 222, Wydawnictwo Instytutu Ochrony Roślin w Pozaniu, Poznań 2008, ISBN-83-89867-40-0.