Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!
Publikacje ITChNiIŚ
Rok: 

Publikacje
Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej w języku angielskim oraz inne artykuły drukowane
więcej...

Książki
Książki (rozdziały w książkach) wydanych w Polsce i za granicą
więcej...

Materiały pokonferencyjne
Publikowane materiały z konferencji krajowych i międzynarodowych, pełne teksty oraz streszczenia
więcej...

Patenty
Patenty uzyskane oraz zgłoszenia patentowe
więcej...
Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86
 1. B. Michalkiewicz, J. Sreńscek – Nazzal, P. Tabero, B. Grzmil, U. Narkiewicz, Selective methane oxidation to formaldehyde using polymorphic T, M and H forms of niobium (V) oxide as catalysts, Chemical Papers 62 (2008) 106-113.

 2. M. Jarosińska, K. Lubkowski, J.G. Sośnicki, B. Michalkiewicz, Application of halogens as catalysts of CH4 esterification, Catalysis Letters 126 (2008) 407-412.

 3. B. Michalkiewicz, Assessment of the possibility of the methane to methanol transformation, Polish Journal of Chemical Technology 10(2) (2008) 20-26.

 4. B. Grzmil, D. Grela, B. Kic, Hydrolysis of Titanium Sulphate Compounds, Chemical Papers 62 (2008) 19-25.

 5. M. Tomaszewska, A. Mientka, B. Grzmil, Preparation of potassium sulfate from potassium hydrosulfate using alcohol, Chemical Papers 62 (2008) 123-126.

 6. K. Lubkowski, B. Grzmil, W. Arabczyk, Activation of the prereduced ammonia iron catalyst, Catalyst Communications 9 (2008) 2099-2102i.

 7. B. Grzmil, D. Grela, B. Kic, M. Podsiadły, The influence of admixtures on the course of hydrolysis of titanyl sulphate, Polish Journal of Chemical Technology 10(3) (2008) 4-12.

 8. E. Borowiak-Paleń, A.Bachmatiuk, M.H. Rümmeli, S. Costa, Modifying CVD synthesized carbon nanotubes via the carbon feed rate, Physica E 40 (2008) 2227-2230.

 9. A. Bachmatiuk, E. Borowiak-Paleń, R.J. Kaleńczuk, Advances in engineering of diameter and distribution of the number of walls of carbon nanotubes in alcohol CVD, Nanotechnology 19 (2008) 365605.1-365605.5.

 10. B. Zielińska, E. Borowiak-Paleń, R.J. Kaleńczuk, Photocatalytic hydrogen generation over alkaline-earth titanates in presence of electron donors, International Journal of Hydrogen Energy 33 (2008) 1797-1802.

 11. B. Zielińska, E. Borowiak-Paleń, R.J. Kaleńczuk, Preperation and characterization of lithium niobate as a novel photocatalyst in hydrogen generation, Journal of Physics and Chemistry of Solids 69 (2008) 236-242.

 12. S. Costa, E. Borowiak-Paleń, A. Bachmatiuk, M.H. Rümmeli, T. Gemming, R.J. Kaleńczuk, Filling of Carbon Nanotubes for Bio-Applications, Energy Conversion and Management 49 (2008) 2483-2486.

 13. M. Löffler, M.H. Rümmeli, C. Kramberger, E. Borowiak-Paleń, R. Klingeler, T. Gemming, B. Büchner, T., On the Formation of Single-Walled Carbon Nanotubes in Pulsed-Laser-Assisted Chemical Vapor Deposition, Chemistry of Materials 20 (2008) 128-134.

 14. S. Costa, E. Borowiak-Paleń, M. Kruszyńska, A. Bachmatiuk , Characterization of Carbon Nanotubes by Raman Spectroscopy, Materials Science - Poland 26(2) (2008) 433-437.

 15. E. Borowiak-Paleń, Iron filled carbon nanotubes for bio-applications, Materials Science - Poland 26(2) (2008) 413-418.

 16. A. Bachmatiuk, R.J. Kaleńczuk, M. H. Rümmeli, T. Gemming, E. Borowiak-Paleń, Preparation of ultra-large-scale catalysts for catalytic vapour deposition of carbon nanotubes, Materials Science - Poland 26(1) (2008) 105-108.

 17. S. Costa, E. Borowiak-Paleń, C. Tripisciano, R.J. Kaleńczuk , Comparative Study on Purity Evaluation of Singlewall Carbon Nanotubes, Energy Conversion and Management 49 (2008) 2490 – 2493.

 18. S. Costa, A. Bachmatiuk, E. Borowiak-Paleń, R.J. Kaleńczuk, Reversible electron charge transfer in singlewall carbon nanotubes, Polish Journal of Chemical Technology 10(2) (2008) 34-37.

 19. S. Costa, E. Borowiak-Paleń, M. Kruszyńska, A. Bachmatiuk, Characterization of Carbon Nanotubes by Raman Spectroscopy, Materials Science - Poland 26(2) (2008) 433-441.

 20. S. Costa, E. Borowiak-Paleń, A. Bachmatiuk, M.H. Rümmeli, Iron filled carbon nanostructures from different precursors, Energy Conversion and Management 49 (2008) 2483-2486.

 21. S. Costa, E. Borowiak-Paleń, C. Tripisciano, R.J. Kaleńczuk, Comparative Study on Purity Evaluation of Singlewall Carbon Nanotubes, Energy Conversion and Management 49 (2008) 2490-2493.

 22. C. Tripisciano, E. Borowiak-Paleń, R.J. Kaleńczuk, Purification, Dispersion and Biofunctionalization of Singlewall Carbon Nanotubes, Advances in Science and Technology 57 (2008) 44-49.

 23. C. Tripisciano, E. Borowiak-Paleń, Cisplatin functionalized single-walled carbon nanotubes, Physica Status Solidi (b) 245(10) (2008) 1979-1982.

 24. A. Stęplewska, R. Jędrzejewski, E. Borowiak-Paleń, Preparation and characterization of catalyst mix FeCo/MgO for carbon nanotubes growth, Polish Journal of Chemical Technology 10(3) (2008) 1-3.

 25. A. Bachmatiuk, A. Stęplewska, E. Borowiak-Paleń, “In situ” observations of carbon nanotube generation in CVD cell coupled to spectrometers, Physica Status Solidi (b) 245(10) (2008) 1931-1934.

 26. U. Narkiewicz, I. Pełech, W. Arabczyk, K. Biedermann, C. Täschner, Catalytic decomposition of ethylene – the effect of process conditions on the yield and morphology of nanocarbon products, Polish Journal of Chemistry 82 (2008) 1743-1752.

 27. M. Podsiadły, U. Narkiewicz, W. Arabczyk, M.J. Woźniak, K.J. Kurzydłowski, Preparation of carbon encapsulated cobalt nanoparticles by catalytic ethane decomposition, Materials Science – Poland 26(2) (2008) 357-364.

 28. R. Pelka, P. Glinka, W. Arabczyk, The influence of iron crystallite size on a nitriding process rate, Materials Science – Poland 26(2) (2008) 349-356.

 29. R. Pelka, A. Pattek-Janczyk, W. Arabczyk, Studies of the oxidation of nanocrystalline iron with oxygen by means of TG, MS and XRD methods, Journal of Physical Chemistry C 112 (2008) 13992–13996.

 30. U. Narkiewicz, D. Sibera, I. Kuryliszyn-Kudelska, Ł. Kilański, W. Dobrowolski, N. Romcevic, Synthesis by wet method and characterization of nanocrystalline ZnO doped with Fe2O3, Acta Physica Polonica A 113 (2008) 1695-1700.

 31. Y. Suchorski, R. Wróbel, S. Becker, A. Opalińska, U. Narkiewicz, M. Podsiadly, H. Weiss, Surface chemistry of zirconia nanopowders doped with Pr2O3: an XPS study, Acta Physica Polonica A 114 (2008) 125-134.

 32. S. Mozia, Effect of calcination temperature on photocatalytic activity of TiO2. Photodecomposition of mono- and polyazo dyes in water, Polish Journal of Chemical Technology 10(3) (2008) 42-49.

 33. S. Mozia, A.W. Morawski, M. Toyoda, M. Inagaki, Effectiveness of photodecomposition of an azo dye on a novel anatase-phase TiO2 and two commercial photocatalysts in a photocatalytic membrane reactor (PMR), Separation and Purification Technology 63 (2008) 386-391.

 34. B. Tryba, Increase of the photocatalytic activity of TiO2 by carbon and iron modification, International Journal of Photoenergy (2008) 1-15.

 35. M. Janus, B. Wawrzyniak, B. Tryba, A.W. Morawski, New TiO2-P25/N photocatalyst prepared by a pressure technique for dye decomposition, Polish Journal of Chemical Technology 10(3) (2008) 11-16.

 36. B. Tryba, Immobilization of TiO2 and Fe-C-TiO2 photocatalysts on the cotton material for application in a flow photocatalytic reactor for decomposition of phenol in water, Journal of Hazardous Materials 151 (2008) 623-627.

 37. B. Tryba, Increase of the photocatalytic activity of TiO2 by carbon and iron modification, International Journal of Photoenergy ID721824 (2008) 1-15.