Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

Projekty zakończone w latach: 2011 2010 2009


Projekty realizowane obecnie:
 1. Tytuł: Badania wpływu struktury na aktywność katalizatorów kobaltowych
  Kierownik: mgr inż. Paweł Adamski
  Opiekun naukowy: dr hab inż. Dariusz Moszyński Typ projektu: projekt badawczy w ramach konkursu Diamentowy Grant
  Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: 0194/DIA/2016/45
  Lata realizacji: 2016 - 2019
  Informacje o projekcie: pdf - 841 kB
  logo MNiSW logo ZUT
 2. Tytuł: Nanokompozyty grafen/tlenek metalu jako lekkie niemetaliczne materiały magnetyczne
  Kierownik: dr inż. Anna Jędrzejewska
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach konkursu Lider
  Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  Numer: LIDER/496/L-6/14/NCBR/2015
  Lata realizacji: 2016 - 2019
  Informacje o projekcie: pdf - 95 kB
  logo NCBiR logo ZUT
 3. Tytuł: Katalizator żelazowy o strukturze wustytu zmniejszający energochłonność procesu syntezy amoniaku
  Kierownik: dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń prof. nadzw.
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach konkursu TANGO2
  Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  Numer: TANGO2/340001/NCBR/2017
  Lata realizacji: 2017 - 2020
  Informacje o projekcie: pdf - 40 kB
  logo NCBiR logo ZUT
 4. Tytuł: Badania wpływu nanocząstek na właściwości modyfikowanych membran polimerowych przeznaczonych do oczyszczania wody i ścieków
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach konkursu OPUS 11
  Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
  Numer: 2016/21/B/ST8/00317
  Lata realizacji: 2017 - 2020
  Informacje o projekcie: pdf - 107 kB
  logo NCN logo ZUT

 5. Tytuł: Badania wpływu właściwości membran i warunków procesu na mechanizm destrukcji membran w procesie destylacji membranowej
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Gryta
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach programu OPUS
  Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
  Numer: UMO-2014/15/B/ST8/00045,
  Lata realizacji: 2015 - 2018

 6. Tytuł: Nietoksyczne pigmenty fosforanowe do farb antykorozyjnych
  Kierownik: prof. dr hab.inż. Barbara Grzmil
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCBR i NCN
  Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  Numer: TANGO1/266477/NCBR/2015 z 11-06-2015
  Lata realizacji: 2015 - 2018
  Informacje o projekcie: pdf - 150 kB
  logo NCBiR logo NCN logo ZUT

 7. Tytuł: Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety” Akronim: „DRP-PREW-ME
  Kierownik: prof. dr hab.inż. Antoni W. Morawski
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach programu INNOMED
  Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Numer: INNOMED/I/16/NCBR/2014 z 30.10.2014
  Lata realizacji: 2014 - 2019
  Informacje o projekcie www
  logo IG logo EFRR logo ZUT

 8. Tytuł: Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych nanokrystalicznego żelaza oraz nanokrystalicznych azotków, węglików i tlenków o określonych wielkościach
  Kierownik: dr inż. Rafał Janusz Pelka
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach programu Lider
  Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  Numer: LIDER/025/489/L-5/13/NCBR/2014
  Lata realizacji: 2014 - 2017
  Informacje o projekcie www
  logo NCBiR logo ZUTProjekty zakończone w roku 2017:
 1. Tytuł: Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
  Typ projektu: projekt badawczy realizowany w ramach II Konkursu Programu Badań Stosowanych
  Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  Numer: Umowa nr PBS2/A1/13/2014
  Lata realizacji: 2014 - 2017
  Informacje o projekcie: pdf - 40 kB
  logo NCBiR logo ZUT
 2. Tytuł: Wychwytywanie CO2 ze spalin przy użyciu nowych sorbentów stałych oraz ich zastosowanie w reaktorze z ruchomym złożem
  Kierownik: prof. dr. hab. inż. Urszula Narkiewicz
  Typ projektu: projekt międzynarodowy
  Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  Numer: Pol-Nor/237761/98/2014
  Lata realizacji: 2014 - 2017
  strona projektu
  logo NCBiR PNRP norway grants
 3. Tytuł: Badania właściwości adsorpcyjnych, fotokatalitycznych i dezynfekcyjnych TiO2 funkcjonalizowanego depozytami grafenu
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach konkursu Maestro3
  Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
  Numer: UMO-2012/06/A/ST5/00226
  Lata realizacji: 2013 - 2017
  Informacje o projekcie: pdf - 3,5 MB
  logo NCN logo ZUT
Projekty zakończone w roku 2016:
 1. Tytuł: Materiały budowlane o właściwościach fotokatalitycznych
  Kierownik: dr hab.inż. Magdalena Janus
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach przedsięwzięcia NCN
  Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
  Numer: ????
  Lata realizacji: 2011 - 2016
  Informacje o projekcie: pdf - 174 kB
  logo NCN logo ZUT
 2. Tytuł: Badania nad procesem magazynowania wodoru w nowych układach molekularnych opartych na palladzie i mezoporowatych nanosferach węglowych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach programu OPUS 4
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Numer: 2012/07/B/ST5/01925
  Lata realizacji: 2013 - 2016
 3. Tytuł: Multifunkcjonalny biosensor grafenowy dla diagnostyki medycznej
  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Mijowska
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach programu GRAF-TECH
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Numer: GRAF-TECH/NCBR/08/06/2013
  Lata realizacji: 2013 - 2015
  Informacje o projekcie www


Projekty zakończone w roku 2015:
 1. Tytuł: Wyroby budowlane fotoaktywne w zakresie promieniowania słonecznego o właściwościach antybakteryjnych i samooczyszczających się
  Kierownik: dr hab.inż. Magdalena Janus
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach programu Lider
  Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  Numer: LIDER/14/30/L-3/11/NCBR/2012 z 24.09.2012,
  Lata realizacji: 2012 - 2015

  logo NCBiR logo ZUT

 2. Tytuł: Badania nad biofunkcjonalizacją ferromagnetycznego grafenu i kilkuwarstwowego grafenu o kontrolowanej wielkości płatków
  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Mijowska
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach programu OPUS
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Numer: 2011/03/B/ST5/03239
  Lata realizacji: 2012 - 2015

 3. Tytuł: Badania nad syntezą nanokompozytów opartych na nanostrukturalnych formach węgla i poliolefinach do zjawiska uniepalnienia
  Kierownik: dr hab. Xuecheng Chen
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach programu SONATA
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Numer: 2011/03/D/ST5/06119
  Lata realizacji: 2012 – 2015

 4. Tytuł: Zaawansowane badania nad systemem kontrolowanego uwalniania leków opartego na nanorurkach i nanosferach molekularnych i ich zastosowanie in vitro i in vivo
  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Mijowska
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach programu FOCUS
  Źródło finansowania: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
  Numer: F4/2010/P/2013
  Lata realizacji: 2013 – 2015

 5. Tytuł: Badania nad syntezą i analizą właściwości fotokatalitycznych i antygrzybiczych mezoporowatych nanostruktur krzemionki o kształcie cylindrycznym i sferycznym funkcjonalizowanych dwutlenkiem tytanu
  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Cendrowski
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach programu PRELUDIUM
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Numer: 2011/03/N/ST5/04696
  Lata realizacji: 2012 – 2015

 6. Tytuł: Współpraca Polska-Japonia w badaniach nad otrzymaniem TiO2 fotoaktywnego w zakresie promieniowania widzialnego
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Antoni W.Morawski
  Typ projektu: współpraca "polsko-japońska"
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Numer: Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 802/N-JAPONIA/2010/0 z dnia 30.11.2010r.
  Lata realizacji: 2011 – 2015

Projekty zakończone w roku 2014:
 1. Tytuł: Badanie fotochemicznego rozkładu benzo[a]pirenu na powierzchni farby fotokatalitycznej i analiza produktów jego rozkładu
  Kierownik: dr hab. inż. Beata Tryba, prof. ZUT
  Typ projektu: projekt badawczy z zakresu badań podstawowych – OPUS
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Numer: 2011/01/B/ST5/06289
  Lata realizacji: 2011 - 2014
  Informacje o projekcie: www

 2. Tytuł: Badania nad syntezą i funkcjonalizacją grafenu i kilkuwarstwowego grafenu
  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Aleksandrzak (Wojtoniszak)
  Typ projektu: projekt badawczy z zakresu badań podstawowych – PRELUDIUM
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Numer: 2011/01/N/ST5/02912
  Lata realizacji: 2011 - 2014

Projekty Lider :


Projekty zakończone w roku 2013:
 1. Tytuł: Opracowanie procesu produkcji ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą dwuwodzianowo-półwodzianową
  Kierownik: dr inż. Bogumił Kic
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: N N 209 217538
  Lata realizacji: 2010 - 2013

 2. Tytuł: Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych
  Kierownik: dr hab inż. Marek Gryta
  Typ projektu: Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007-2013)
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%), Budżet Państwa (15%)
  Numer: PO IG 01.01.02-00-074/09
  Lata realizacji: 2007– 2013
  Informacje o projekcie: www pl eng

 3. Tytuł: Określenie wpływu ditlenku tytanu indukowanego światłem i aktywności wody na wzrost grzybów występujących w środowisku pomieszczeń zamkniętych
  Kierownik:dr inż. Agata Markowska-Szczupak
  Typ projektu:
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: N N 209 106439
  Lata realizacji: 2010 – 2013

 4. Tytuł: Technology of the synthesis of Stimuli-Responsive Controlled - Release Delivery System Based on Nanotubes and molecular Nanospheres
  Kierownik: dr hab. Ewa Borowiak-Paleń
  Typ projektu: projekt badawczy w ramach programu FOCUS
  Źródło finansowania: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
  Numer: F4/2010
  Lata realizacji: 2010 – 2013

Projekty zakończone w roku 2012:
 1. Tytuł: Opracowanie efektywnej metody rozdziału jednościennych nanorurek węglowych przewodzących od półprzewodnikowych
  Kierownik: dr hab. Ewa Borowiak-Paleń
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: N N209 145036
  Lata realizacji: 2009 – 2012
 2. Tytuł: Praktyczne sposoby rozdziału przewodzących i półprzewodnikowych jednościennych nanorurek węglowych oraz badanie ich kluczowych właściwości elektrycznych i optycznych
  Kierownik: dr hab. Ewa Borowiak-Paleń
  Typ projektu: badawczy bilateralny polsko-niemiecki
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: 602/N-DFG-SFB-TR/2009/0
  Lata realizacji: 2009 – 2012


Projekty zakończone w roku 2011:
 1. Tytuł: Badanie separacji etanolu w bioreaktorze membranowym
  Kierownik: dr hab. inż. Marek Gryta
  Typ projektu:
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: N N209 114637
  Lata realizacji: 2009 – 2011

 2. Tytuł: Badanie aktywności katalitycznej systemów platyna-tlenek ceru w reakcji utleniania tlenku węgla
  Kierownik: dr inż. Rafał J. Wróbel
  Typ projektu: habilitacyjny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: N N209 336737
  Lata realizacji: 2009 – 2011

 3. Tytuł: Otrzymywanie kompozytów polimerowych z dodatkiem nanorurek węglowych o właściwościach magnetycznych i polepszonych właściwościach mechanicznych
  Kierownik: dr inż. Iwona Pełech
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: N N205 112135
  Lata realizacji: 2008 – 2011

 4. Tytuł: Nowe katalizatory do usuwania SO2 z gazów odlotowych oparte na nanokompozytach C-Fe(Pt)
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: N N205 018034
  Lata realizacji: 2008 – 2011

 5. Tytuł: Wytwarzanie pigmentu ditlenku tytanu o wysokiej fotostabilności
  Kierownik: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: N N205 100535
  Lata realizacji: 2008 – 2011

 6. Tytuł: Badanie procesu fotokatalityznego otrzymywania wodoru w środowisku ścieków organicznych
  Kierownik:dr inż. Beata Zielińska
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: N523 025 32/0983
  Lata realizacji: 2008 – 2011

 7. Tytuł: Badania nad możliwością fotokatalitycznej konwersji materii organicznej do użytecznych węglowodorów. Opracowanie podstaw nowej technologii wytwarzania biogazu
  Kierownik: dr inż. Sylwia Mozia
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: NN523413435
  Lata realizacji: 2008 – 2011

 8. Tytuł: Jednoetapowa metoda otrzymywania adsorbentów węglowych o kontrolowanej strukturze porowatej do usuwania zanieczyszczeń w szerokim zakresie mas cząsteczkowych
  Kierownik: dr inż. Jacek Przepiórski
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: NN205012734
  Lata realizacji: 2008 – 2011

Projekty zakończone w roku 2010:
 1. Tytuł: Niskotemperaturowa aktywacja metanu w oleum
  Kierownik: dr hab. inż. Beata Michalkiewicz
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: 205 3705 33
  Lata realizacji: 2007 – 2010

 2. Tytuł: Otrzymywanie nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych przy zastosowaniu polimerów biodegradowalnych
  Kierownik: dr inż. Krzysztof Lubkowski
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: N 205 038 32/2216
  Lata realizacji: 2007 – 2010

 3. Tytuł: Multi-functional carbon nanotubes for biomedical applications
  Kierownik: dr hab. Ewa Borowiak-Paleń
  Typ projektu: projekt Europejski 6 P.R.
  Źródło finansowania: projekt Europejski 6 P.R.
  Numer: MRTN-CT-2006-035616
  Lata realizacji: 2006 – 2010

 4. Tytuł: Multifunkcjonalne nanorurki węglowe dla biomedycznego zastosowania
  Kierownik: dr hab. Ewa Borowiak-Paleń
  Typ projektu: dofinansowanie projektu MRTN-CT-2006-035616
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: 295/6.PR UE/2006/7
  Lata realizacji: 2006 – 2010

 5. Tytuł: Katalizatory syntezy amoniaku na bazie nanokrystalicznego kobaltu dodatkowo promotowanego manganem i chromem
  Kierownik: dr inż. Zofia Lendzion-Bieluń
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: N205 066 32/3783
  Lata realizacji: 2007 – 2010

 6. Tytuł: Badanie kinetyki reakcji chemicznych w układzie nanokrystaliczne żelazo – amoniak, tlen
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
  Typ projektu: badawczy promotorski
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: N N507 4461 33
  Lata realizacji: 2007 – 2010

 7. Tytuł: Opracowanie podstaw technologii otrzymywania krajowego nanofotokatalizatora na bazie ditlenku tytanu z technologii siarczanowej
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
  Typ projektu: rozwojowy
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju/Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: NR05001304/2008
  Lata realizacji: 2008 – 2010

 8. Tytuł: Badanie usuwania barwników z wody i ścieków metodami fotokatalitycznymi na TiO2 modyfikowanym węglem w podwyższonym ciśnieniu
  Kierownik: dr inż. Magdalena Janus
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer:
  Lata realizacji: 2007 – 2010

 9. Tytuł: Preparatyka nowych nanomateriałow na bazie dwutlenku tytanu do zastosowań w procesie fotokatalitycznego oczyszczania wody
  Kierownik: dr inż. Beata Tryba
  Typ projektu: badawczy specjalny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: COST/299/2006
  Lata realizacji: 2007 – 2010

 10. Tytuł: Preparatyka i badanie nowych katalizatorów opartych na tlenkach wolframu
  Kierownik: dr inż. Beata Tryba
  Typ projektu: umowa międzynarodowa o współpracy naukowej i naukowo – technicznej z Japonią
  Źródło finansowania: bez finansowania
  Numer:
  Lata realizacji: 2009 – 2010

Projekty zakończone w roku 2009:
 1. Tytuł: Badania wpływu dodatków prażalniczych (P2O5, K2O, Al2O3, Li2O) na proces i skuteczność kalcynacji
  Kierownik: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT
  Typ projektu: umowa badawcza zlecona przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  Źródło finansowania: Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  Numer: 0051/2008/TB/OU-20
  Lata realizacji: 2008 – 2009

 2. Tytuł: Przemieszczanie metali z surowców do kwasu fosforowego, fosfogipsu i szlamów w zbiornikach magazynowych
  Kierownik: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT
  Typ projektu: umowa badawcza zlecona przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  Źródło finansowania: Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  Numer: 0054/2008/TB/OU-24
  Lata realizacji: 2008 – 2009

 3. Tytuł: Opracowanie technologii otrzymywania fluorku wapnia z dostępnych w Z.Ch. „POLICE” S.A. strumieni kwasu fluorokrzemowego
  Kierownik: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT
  Typ projektu: umowa badawcza zlecona przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  Źródło finansowania: Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  Numer: 0041/2007/NN/OU-19
  Lata realizacji: 2007 – 2009

 4. Tytuł: Badania nad syntezą nanorurek węglowych o pojedynczych ścianach i ich funkcjonalizacją przez wypełnianie materiałami ferromagnetycznymi i piezoelektrycznymi
  Kierownik: dr hab. Ewa Borowiak-Paleń
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Lata realizacji: 2006 – 2009

 5. Tytuł: Opracowanie technologii ciągłego wytopu żelazowych katalizatorów stopowych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
  Typ projektu: badawczy rozwojowy
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: R05 020 03
  Lata realizacji: 2007 – 2009

 6. Tytuł: Budowa pilotowej instalacji fotokatalitycznego oczyszczania ścieków ze związków organicznych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
  Typ projektu: inicjatywa technologiczna
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju/Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa Technologiczna I”
  Numer: KB/59/12707/IT1-B/U/08
  Lata realizacji: 2008 – 2009

 7. Tytuł: Badanie usuwania związków organicznych z wody metodami fotokatalitycznymi z zastosowaniem procesu foto-Fentona na katalizatorach TiO2 modyfikowanych węglem i żelazem
  Kierownik: dr inż. Beata Tryba
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: 1T09D00730
  Lata realizacji: 2006 – 2009

 8. Tytuł: Badania nad zastosowaniem ditlenku tytanu w fotokatalitycznych reaktorach membranowych
  Kierownik: dr inż. Sylwia Mozia
  Typ projektu: badawczy specjalny
  Źródło finansowania: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
  Numer: COM/ed2007/86
  Lata realizacji: 2007 – 2009

 9. Tytuł: Badanie i opracowanie technologii utylizacji olejów odpadowych
  Kierownik: dr inż. Krzysztof Karakulski
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: 1T09B1530
  Lata realizacji: 2006 – 2009

 10. Tytuł: Oczyszczanie wody metodą bezpośredniej kontaktowej destylacji membranowej
  Kierownik: dr hab. inż. Marek Gryta, prof. ZUT
  Typ projektu: specjalny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: SINGAPUR/40/2006
  Lata realizacji: 2006-2009

 11. Tytuł: Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków przy użyciu fotoreaktora z wymiennym wkładem fotoaktywnym na bazie kwasu metatytanowego i szkła wodnego
  Kierownik: dr inż. Joanna Grzechulska -Damszel
  Typ projektu: badawczy własny
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Numer: N207 060 31/2951
  Lata realizacji: 2006- 2009