Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

Dnia: 20.11.2012 r. (wtorek) o godzinie 9.00 w Audytorium I odbędzie się obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Jarosława Kaszewskiego
„Technologia otrzymywania nanokrystalicznego tlenku cyrkonu domieszkowanego jonami pierwiastków ziem rzadkich”
Promotor:
prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
Recenzenci:
1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski
Politechnika Warszawska
2. dr hab. inż. Sylwia Mozia - prof. nadzw. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieDnia: 13.07.2011 r. o godzinie 11.00 w Audytorium I odbędzie się obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Daniela Sibery
"Technologia otrzymywania nanokrystalicznego tlenku cynku dotowanego tlenkami metali przejściowych"
Promotor:
prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
Recenzenci:
1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski
Politechnika Warszawska
2. dr hab. inż. Beata Michalkiewicz - prof. nadzw. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieDnia: 7.06.2011 r. (wtorek) o godzinie 12.30 w Audytorium I odbędzie się obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Anny Jędrzejewskiej
"Badania nad syntezą nanorurek węglowych w procesie chemicznego osadzania par"
Promotor:
dr hab. Ewa Borowiak - Paleń - prof. nadzw. ZUT
Recenzenci:
1. dr hab. Violetta Patroniak - prof. nadzw. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2. dr hab. inż. Beata Michalkiewicz - prof. nadzw. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieDnia: 24.02.2011 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w Audytorium I odbędzie się obrona pracy doktorskiej
mgr inż. Moniki Jarosińskiej
"Funkcjonalizacja metanu w oleum przy zastosowaniu pierwiastków grupy 17 jako katalizatorów"
Promotor:
dr hab. inż. Beata Michalkiewicz - prof. nadzw. ZUT
Recenzenci:
1. dr hab. Violetta Patroniak - prof. nadzw. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2. dr hab. Ewa Borowiak - Paleń - prof. nadzw. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie