Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86
Budynek Starej Chemii z roku 1914

Zdjęcie Budynku Starej Chemii z roku 1914. Ówczesna Baugewerkschule przy Schinkelstraße 10


Instytut mieści się w budynku wybudowanym na początku ubiegłego wieku. Jest on jednym z pięciu instytutów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej.
W 1954 r mgr inż. Józef Kępiński z Politechniki Warszawskiej objął nieobsadzoną Katedrę Technologii Chemicznej Nieorganicznej powołaną w 1953 r. Po utworzeniu Politechniki Szczecińskiej  1 września 1955 nastąpił nowy etap w rozwoju Katedry Technologii Chemicznej Nieorganicznej, którą  umieszczono w gmachu przy ul. Mickiewicza 66. Katedra powróciła do budynku przy ul. Pułaskiego 10 dopiero 1957 r po przeniesieniu innych jednostek z tego budynku do ich własnych siedzib. Ta Katedra stała się punktem wyjścia do budowy Instytutu w dzisiejszym kształcie.
Lata  sześćdziesiąte związane są ze zmianami kadrowymi i rozwojem kadrowym wydziału i Katedry. Tytuł docenta nadała Centralna Komisja Kwalifikacyjna  z-cy profesora dr inż. J. Kępińskiemu. Dr Urszula Glabisz pomyślnie zakończyła postępowanie habilitacyjne w Uniwersytecie M. Kopernika w  Toruniu.  Na  początku lat siedemdziesiątych Dr Genowefa Błaszkiewicz awansowała na stanowisko docenta etatowego.
W tym czasie Katedra posiadała już własny profil badawczy i nawiązane kontaktu z przemysłem.
23 maja 1970 r minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zmienił nazwę Wydziału Chemicznego na Wydział Technologii Chemicznej i ustanowił w jego strukturze Instytut Technologii Chemicznej. Dyrektorem został prof. ndzw. dr inż. J. Kępiński, a jednym z zastępców doc. dr hab. U. Glabisz. W strukturze tego instytutu znajdował się Zakład Technologii Nieorganicznej, którym kierowała doc. dr hab. U. Glabisz.  W 1973 r w Instytucie utworzono Zakład Technologii Wody i Ochrony Środowiska, zlokalizowany na terenie Fabryki Papieru w Skolwinie, kierowany przez dr inż. Nikodema Chlubka.
Od 1 października  1979 r ponownie zmieniono nazwę wydziału na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.
W 1987 r   z Zakładu Technologii Nieorganicznej wydzielono zespół i utworzono Zakład Podstaw Technologii Chemicznej, którego kierownikiem został doc. dr hab.inż. Kazimierz Kałucki ( od 1990 r prof. ndzw.).
Instytut Technologii Chemicznej istniał 20 lat i osiągnął znaczące sukcesy dydaktyczne, badawcze i naukowe oraz wdrożeniowe. Rozwinął się też kadrowo i stał się największym instytutem na Wydziale. W 1991 roku sytuacja dojrzała do podziału na 4 instytuty. Na bazie ITCh od 1 stycznia 1992 utworzono : Instytut Polimerów; Katedrę Włókien Chemicznych i Chemii Fizycznej Polimerów,  Katedrę Technologii Organicznej  oraz Instytut Technologii Nieorganicznej.
Inicjatorem powołania Instytutu był prof. dr hab. inż. K. Kałucki, który został pierwszym dyrektorem i kierował Instytutem do 2005 r.,  a  zastępcą dr hab. inż. Walerian Arabczyk, prof. ndzw. PS. Kiedy prof. K. Kałucki został wybrany na dziekana w 1996 r., dyrektorem na kadencję  został dr hab. inż. W. Arabczyk, prof. PS,  a zastępcą  prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski. Po wyborze Prof. W. Arabczyka na Prorektora Politechniki Szczecińskiej, dyrektorem na kadencję został wybrany dr hab. inż. R. Kaleńczuk, Prof. PS.
Instytut stanowiły  3 zakłady:
    1. Zakład Technologii Nieorganicznej - kierownik: prof. dr hab. inż. K. Kałucki
    2. Zakład Podstaw Technologii Chemicznej
        - kierownik: dr hab. inż. W.Arabczyk, prof. PS
    3. Zakład Technologii Wody i Ochrony Atmosfery
        - kierownik: prof. dr hab. inż. A.W. Morawski
 
W końcu lat dziewięćdziesiątych instytut rozszerzył nazwę, która pokrywała obszar zainteresowań naukowych i badawczych pracowników. Po zmianie nazwy na: Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, ustanowiono nowe zakłady, a poczynając od 1.X.2002 r. struktura Instytutu wyglądała następująco:
    1. Zakład Technologii Chemicznej  Nieorganicznej
        - kierownik: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
    2. Zakład Nowych Materiałów i Katalizy - kierownik: prof.dr hab. inż. Walerian Arabczyk,
    3. Zakład Technologii Wody i Inżynierii Środowiska
        - kierownik: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
    4. Zakład Analizy Technicznej i Podstaw Technologii
        - kierownik: prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil
    5. Zakład Biotechnologii - kierownik: prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska
    6. Zakład Nanotechnologii - kierownik: prof.dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk

W roku 2017 z Instytutu wydzielił się zakład Nanotechnologii jako Katedra Fizykochemii Nanomateriałów. Obecnie instytut funkcjonuje w następującej strukturze:

1. Zakład Analizy Technicznej i Podstaw Technologii
2. Zakład Biotechnologii
3. Zakład Nowych Materiałów i Katalizy
4. Zakład Technologii Chemicznej Nieorganicznej
5. Zakład Technologii Wody i Inżynierii Środowiska