Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!


Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

Prace badawcze doktoranckie wykonywane w Instytucie

Rok pierwszy


Rok drugi

mgr inż. Katarzyna Owodziń
Email: kowodzin@zut.edu.pl
Promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
Temat: Otrzymywanie, badanie i zastosowanie nanorurek węglowych na katalizatorze Fe-Co
Tel. (+48 91) 449 47 72
Pokój 014


mgr inż. Marta Barancewicz
bmarta@zut.edu.pl
promotor: dr hab. inż. Marek Gryta, prof. ZUT
temat: Otrzymywanie etanolu w reaktorze membranowym
091-449-48-72
pokój  326

mgr inż. Ewelina Kusiak
ekusiak@zut.edu.pl
promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
temat: Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z wody za pomocą TiO2 modyfikowanego węglem
091-449-42-77
pokój  250

mgr inż. Michał Piszcz
mpiszcz@zut.edu.pl
promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
temat: Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z wody w procesie fotokatalizy za pomocą TiO2 modyfikowanego tlenkami wolframu
091-449-42-77
pokój  250

mgr inż. Błażej Scheibe
bscheibe@zut.edu.pl
promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk
temat: Biofunkcjonalizacja i separacja nanorurek węglowych
pokój  121

Rok trzeci

 mmgr inż. Lidia Białończyk
chipita@poczta.onet.pl
promotor: prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska
temat: Otrzymywanie bioetanolu w bioreaktorze membranowym
091-449-48-72
pokój  326

mgr inż. Piotr Brożek
cd-1@tlen.pl
promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
temat: Fotokatalityczne oczyszczanie wody i ścieków
091-449-48-72
pokój  326

mgr inż. Kamila Bubacz
kammar100@wp.pl
promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
temat: Fotokatalityczny rozkład związków organicznych za pomocą modyfikowanego TiO2
091-449-48-72
pokój  326

mgr inż. Marta Gleń
martaglen@wp.pl
promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil,
temat: Otrzymywanie rutylu ditlenku tytanu o wysokiej fotostabilności
pokój  121

mgr inż. Aleksandra Alicja Heciak
aheciak@zut.edu.pl
promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
temat: Badania nad możliwością fotokatalitycznej konwersji związków organicznych do użytecznych węglowodorów alifatycznych
091-449-42-77
pokój  250

mgr inż. Justyna Karolczyk
jkarolczyk@wp.pl
promotor: dr hab. inż. Jacek Przepiórski
temat: Preparatyka węgli aktywnych otrzymywanych z PET
091-449-42-77
pokój  250

mgr inż. Karolina Kiełbasa
kkielbasa@zut.edu.pl
promotor: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
temat: Badanie procesu azotowania katalizatora żelazowego
091-449-43-97
pokój  125b

mgr inż. Paweł Łukaszczuk
plukaszczuk@zut.edu.pl
promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk
temat: Separacja nanorurek
pokój  121

mgr inż. Anna Julia Pietrasz
Email: apietrasz@zut.edu.pl
Promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
temat: Usuwanie ditlenku siarki z gazów na katalizatorach opartych na nanorurkach węglowych
pokój 121


mgr inż. Agnieszka Sorbicka
promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil,
temat: Ekologiczna ocena cyklu życia wieloskładnikowych kompleksowych nawozów mineralnych
ZCh „Police”

mgr inż. Olga Żurek
promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil,
temat: Modyfikacja metody dwuwodzianowej produkcji ekstrakcyjnego
kwasu fosforowego
ZCh „Police”

mgr inż. Agnieszka Hełminiak
agnieszkahelminiak@wp.pl
promotor: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
temat: Otrzymywanie nanokrystalicznych azotków żelaza w matrycy węglowej i wykorzystanie ich jako napełniaczy do tworzyw sztucznych
091-449-43-97
pokój  125b

Rok czwarty
 
mgr inż. Roman Jędrzejewski
rjedrzejewski@zut.edu.pl
promotor: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
temat: Wpływ związków litu na właściwości katalityczne żelaza do syntezy amoniaku
091-449-43-97
pokój  125b

mgr inż. Agnieszka Łapin
agnieszka_229@wp.pl
promotor: prof. dr hab..inż. Maria Tomaszewska
temat: Konwersja KCl do K2SO4 w reaktorze membranowym przy zastosowaniu destylacji membranowej
091-449-48-72
pokój  326

mgr inż. Michał Sasim
msasim80@zut.edu.pl
promotor: dr hab. inż. Marek Gryta, prof. ZUT
temat: Zatężanie roztworów w procesie osmotycznej destylacji
091-449-48-72
pokój  326Prace doktorskie oczekujące na obronę:

mgr inż. Jarosław Kaszewski
Promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
Tytuł pracy: Technologia otrzymywania nanokrystalicznego tlenku cyrkonu domieszkowanego tlenkami pierwiastków ziem rzadkich


mgr inż. Dorota Kowal
promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT
tytuł pracy: Metody wytwarzania granulowanych nawozów wieloskładnikowych z wykorzystaniem mocznika

mgr inż. Anna Podolak
promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT
tytuł pracy: Badanie wpływu właściwości fizykochemicznych ekstrakcyjnego kwasu fosforowego na procesy otrzymywania soli fosforowych

mgr inż. Magdalena Rabe
promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT
tytuł pracy: Badania procesu kalcynacji uwodnionego ditlenku tytanu

mgr inż. Maciej Skrodzewicz
promotor: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
tytuł pracy: Preparatyka i badanie węgli aktywnych zawierających związki azotu

mgr inż. Ewa Ekiert
promotor: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
tytuł pracy: Otrzymywanie materiałów kserograficznych w oparciu o związki żelaza, węgla i tlenu