Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

NCN

Proszę przesyłać na bieżąco publikacje wygenerowane programem (plik: artykuly.rjw) pod adres rwrobel(małpka)zut.edu.pl

Materiały pokonferencyjne proszę formatować programem a wygenerowany plik (konferencje.rjw) proszę przesłać pod adres rwrobel(małpka)zut.edu.pl

Pozostałe osiągnięcia (patenty oraz zgłoszenia patentowe) proszę przesyłać sformatowane do wyglądu z roku 2011 jako plik .doc lub .docx

Instrukcja do programu znajduje się tutaj.
R.J.W. 05-01-2012

19-01-2012 - Dni Otwarte Dzień 01 luty 2012 w godzinach od 9.00 do 14.00 jest dniem otwartym w Instytutach dla studentów III roku I stopnia studiów. Dlatego proszę być dostępnym dla studentów chcących się zapoznać z aparaturą i prowadzonymi badaniami oraz udzielić im informacji o Instytucie.

19-01-2012 - Wybory 2012 7 lutego 2012 o godz. 11.00 (I tura) 8 lutego 2012 o godz. 11.00 (II tura) w Sali Rady Wydziału TiICh odbędą się wybory elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

19-01-2012 - Wybory 2012 14 lutego 2012 o godz. 12.15 (I tura) w Audytorium I 15 lutego 2012 o godz. 12.15 (II tura) w Audytorium II odbędą się wybory delegatów na zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów dla pozostałych nauczycieli akademickich.

19-01-2012 - Wybory 2012 14 lutego 2012 o godz. 9.15 (I tura) w Audytorium I 15 lutego 20.12 o godz. 915 (II tura) w Audytorium II odbędą się wybory delegatów na zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

06-01-2012 Dnia 9.01.2012 o godzinie 9.00 odbędzie się zebranie wszystkich pracowników Instytutu. Obecność obowiązkowa.