Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86

Kierownik zakładu:

prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
Email: urszula.narkiewicz@zut.edu.pl
Tel. (+48 91) 449 46 87
pokój 110

Pracownicy:

dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń, Prof. ZUT
Email: zosi@zut.edu.pl
Tel. (+48 91) 449 43 97
pokój 125

dr hab. inż. Iwona Pełech, adiunkt
Email: ipelech@zut.edu.pl
Tel. (+48 91) 449 41 32
pokój 131

dr hab. inż. Rafał J. Wróbel, Prof. ZUT
Email: Rafal.Wrobel#zut.edu.pl
Tel. (+48 91) 449 41 32
pokój 131
Doktoraty obronione w Zakładzie Technologii Chemicznej Nieorganicznej:

dr inż. Jarosław Kaszewski
Email: jkaszewski@zut.edu.pl
Promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
Tytuł pracy: Technologia otrzymywania nanokrystalicznego tlenku cyrkonu domieszkowanego tlenkami pierwiastków ziem rzadkich
Tel. (+48 91) 449 46 87
pokój 119

mgr inż. Anna Pietrasz
Email: apietrasz@zut.edu.pl
Promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
Tytuł pracy: Usuwanie ditlenku siarki z gazów na katalizatorach opartych na nanorurkach węglowych
Tel. (+48 91) 449 ?? ??
pokój 121


dr inż. Daniel Sibera
Email: dsibera@zut.edu.pl