Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86


2008

mgr inż. Marcin Podsiadły
promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
tytuł pracy: Otrzymywanie nanokrystalicznych metali magnetycznych w matrycy węglowej

mgr inż. Beata Wawrzyniak
promotor: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
tytuł pracy: Preparatyka i badanie modyfikowanych fotokatalizatorów TiO2-azot do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody

mgr inż. Bożena Seredyńska- Sobecka
promotor: prof. dr hab. inż. Maria Urszula Tomaszewska
tytuł pracy: Uzdatnianie wód powierzchniowych w układzie: ozonowanie- filtracja przez biologicznie aktywne złoża węglowe

2007


mgr inż. Jarosław Wronkowski
promotor: dr hab. inż. Barbara Grzmil, prof. ndzw. ZUT
tytuł pracy: Badania procesu odzysku fosforanów ze ścieków

mgr inż. Iwona Anna Pełech
promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
tytuł pracy: Badanie procesu nawęglania nanokrystalicznego żelaza węglow

2006


mgr inż. Krzysztof Lubkowski
promotor: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
tytuł pracy: Badanie procesu pasywacji katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku

mgr inż. Marcin Brosławski
promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
tytuł pracy: Mobilność promotorów w katalizatorze żelazowym do syntezy amoniaku

mgr inż. Magdalena Janus
promotor: prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
tytuł pracy: Otrzymywanie i badanie fotokatalizatora z TiO2/C do rozkładu zanieczyszczeń organicznych wody