Stats4U - Liczniki, statystyki na żywo i nie tylko!Kontakt
an image
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

ul. Pułaskiego 10
70-322  Szczecin,
Polska
NIP: 852-254-50-56

Email: itn@zut.edu.pl

Tel: (+48 91) 449 47 30
Faks: (+48 91) 449 46 86


Kierunek: Technologia Chemiczna, Specjalność: Technologia Nieorganiczna


Paweł Władyka
Promotor: dr inż. Iwona Pełech
Tytuł pracy
: Preparatyka i oczyszczanie wielościennych nanorurek węglowych
Zakład: Zakład Technologii Chemicznej Nieorganicznej

Kamila Szarek
Promotor:
dr inż. Iwona Pełech
Tytuł pracy
:Preparatyka nanowęgli do katalitycznego usuwania SO2
Zakład: Zakład Technologii Chemicznej Nieorganicznej

Katarzyna Owodziń
Promotor: dr inż. Iwona Pełech
Tytuł pracy: Badanie modyfikacji nanorurek węglowych
Zakład: Zakład Technologii Chemicznej Nieorganicznej

Dominika Darowna
Promotor: dr hab. inż. Sylwia Mozia
Tytuł pracy: Badania możliwości otrzymywania „foto-biogazu” w procesie fotokatalitycznego rozkładu związków organicznych
Zakład: Zakład Technologii Wody i Inżynierii Środowiska